Təlimlər və İxtisasartırmalar

 

Kursun Adı Davam Etmə Müddəti Həftəlik Dərs Qiymət/AZN Qrupun Tərkibi
Ay Saat Saat Fərdi Qrup Sayı
PR (İctimayyətlə əlaqələr) 1 12 4 309 159 4-8
HR (İnsan Resursları) 1 12 4 259 159 4-8
Marketinqin əsasları 1 12 4 359 159 4-8
Marketinq (praktika əsasında) 1 12 4 459 159 5-8
Reklam işi 1 12 4 359 159 4-8
Brend menecmenti 1 12 4 359 159 4-8
Araşdırma menecmenti 1 12 4 359 159 4-8
Menecment (ümumi) 3 48 4 459 159 5-8
Layihənin İdarəedilməsi (baza) (Project Management) 1 12 4 559 159 5-8
Risk Menecment (Riskin İdarəedilməsi) 1 12 4 559 159 5-8
İnvestisiya menecmenti 1 12 4 359 159 4-8
İnnovasiya (Kreativ) Menecmenti 1 12 4 359 159 4-8
Vaxtın idarəedilməsi (Time Management) 1 12 4 409 159 5-8
Korporativ idarəetmə 1 12 4 459 159 5-8
Layihənin İdarəedilməsi (standart) 1 12 4 609 209 5-8
Müştəri əlaqələrinin idarə edilməsi 1 12 4 409 159 5-8
Layihə Təklifinin hazırlanması 1 12 4 559 159 5-8
Strateji Planlaşdırma 1 12 4 509 159 5-8
Daxili nəzarət sistemi 1 12 4 509 159 5-8
Beynəlxalq Biznes və İqtisadi əlaqələr 1 12 3 309 129 4-8
Beynəlxalq Biznes 1 12 4 359 129 4-8
Biznesin idarə olunması (baza) 1 12 4 409 159 4-8
Qiymətli Kağızlar Bazarı 1 12 3 359 129 4-8
İqtisadiyyatın Dövlət tənzimlənməsi 1 12 4 309 129 4-8
Biznes Vərdişləri 1 12 4 359 129 4-8
Biznes Plan 1 12 3 309 129 4-8
Bank işinin əsasları 3 36 3 359 159 4-6
Bank mühasibatlığı 2 24 3 359 159 4-6
Bank və maliyyə təşkilatlarının auditi 3 36 3 609 159 5-8
Vergitutma (Banklar və Maliyyə təşkilatlarında) 1 12 4 459 209 4-8
Banklarda riskin idarə edilməsi 2 32 4 659 209 4-8
Beynəlxalq Mühasibatlıq 3 48 4 609 209 5-8
Nitq Mədəniyyəti (Diksiya) 2 24 3 259 109 4-8
Natiqlik Məharəti (ritorika) 1 8 4 259 109 4-6
Onlayn English Test