Kurs barədə

Kargüzarlıq, Kadr Kargüzarlığı

Proqram hər dərs 1,5 saat olmaqla 16 dərsdən ibarətdir. Kadr kargüzarlığının qurulmasının ən xırda aspektlərinə qədər bütün mövzuları əhatə edir. Kadrların idarə olunması sahəsində çalışanların biliklərini təkmillşdirmək, eyni zamanda bu sahədə fəaliyyətə başlayanlar üçün çox səmərəli kursdur. Kursun proqramı 2011-ci ildən bugünədək təkmilləşdirilərək iştirakçılar üçün asan qavranılan və praktik olaraq əlverişli şəklə çatdırılmışdır. Təlimin formatına iştirakçıların xahişi nəzərə alınaraq dəyişiklik edilə bilər.

 

Mövzu 1. Kadr kargüzarlığı haqqında ilkin anlayış.

Mövzu 2. Müəssisənin strukturu ilə tanışlıq.

Mövzu 3. Ştat cədvəli ilə tanışlıq.

Mövzu 4. Əmək müqaviləsi

Mövzu 5. Bir vəzifədən başqa vəzifəyə, bir iş yerindən başqa iş yerinə keçirmə.

Mövzu 6. Əmək haqqı haqqında ümumi məlumat.

Mövzu 7. Məzuniyyət

Mövzu 8. İş vaxtının növləri və tənzimlənməsi qaydaları.

Mövzu 9. Əmək və icra intizamı.

Mövzu 10. İşəgötürən və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti.

Mövzu 11. İşçilərin işdən azad edilməsi.

Mövzu 12. Əmək kitabçaları.

Mövzu 13. İcbari sığorta və icbarı tibbi müayinələr.

Mövzu 14. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin işə qəbulu.

Mövzu 16. Statistik hesabatlar. Yekun.

 

“Kadr kargüzarlığı” 

      Proqram hər dərs 1,5 saat olmaqla 6 dərsdən ibarətdir.Minimum 4-6 nəfərlik qruplarla tədris edilir. Mövzuların izahından sonra qruplar arası keys analizləri, video çarxlara baxışlar həyata keçirilir. Hər mövzu üçün ayrıca prezentasiya təqdim edilir. Təlim mövzularına və formatına iştirakçıların xahişi ilə dəyişiklik edilə bilər.

KARGÜZARLIQ VƏ SƏNƏDLƏŞMƏ

Mövzu 1. KARGÜZARLIQ

Mövzu 2. SƏNƏD

Mövzu 3. SƏNƏDLƏŞMƏYƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR. “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”. Beynəlxalq standartlar (İSO 9001:2015)

Mövzu 4. TƏŞKİLATİ-SƏRƏNCAMVERİCİ SƏNƏDLƏR

Mövzu 5. SƏNƏDLƏRLƏ İŞİN QURULMASININ ƏSAS PRİNSİPLƏRİ

Mövzu 6. SƏNƏDLƏRİN SİSTEMLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ ONLARIN ARXİBLƏŞDİRİLMƏSİ QAYDALARI. SƏNƏDLƏRİN SAXLANMASI MÜDDƏTLƏRİ. 

Kurs barədə

Kurslar üzrə qiymətlər
Kursun növü Dərsin müddəti Həftəlik dərs + danışıq klubu Hər mərhələnin davam etmə müddəti Aylıq ödəniş
Kargüzarlıq - Qrup 2 90 Dəqiqə 1 Ay 6 dərs - 150 AZN
Kargüzarlıq - Fərdi 2 90 Dəqiqə 1 Ay 6 dərs - 300 AZN
Kadr Kargüzarlığı - Qrup 2 90 Dəqiqə 2 Ay 8 dərs - 100 AZN
Kadr Kargüzarlığı - Fərdi 2 90 Dəqiqə 2 Ay 8 dərs - 200 AZN