Kurs barədə

Əmək Qanunvericiliyi, Əmək haqqının hesablanması

“Əmək haqqının hesablanması” 

Proqram hər dərs 1,5 saat olmaqla 6 dərsdən ibarətdir. Əmək haqqının hesablanması sahəsində bilikləri təkmilləşdirmək, həm bu sahədə fəaliyyətə başlayanlar üçün, həm də əmək hüquqlarını bilmək istəyənlər üçün çox səmərəli kursdur. Kursun proqramı 2011-ci ildən bu günədək təkmilləşdirilərək iştirakçılar üçün asan qavranılan və praktik olaraq əlverişli şəklə çatdırılmışdır. Təlimin formatına iştirakçıların xahişi nəzərə alınaraq dəyişiklik edilə bilər.

Mövzu 1. Giriş.

Mövzu 2. Əməyin ödənilməsi.

Mövzu 3. Əmək haqqına əlavələr.  

Mövzu 4. Orta əmək haqqı.  

Mövzu 5. Sosial məzuniyyət, qismən ödənişli sosial məzuniyyət, əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi.

Mövzu 6. Məzuniyyət

Mövzu 7. İşəgötürən və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti.

Mövzu 8. Əmək haqqından tutulmalar.

Mövzu 9. Əmək və icra intizamı.

Mövzu 10. Əmək haqqının verilməsi.

Mövzu 11. İşçilərin işdən azad edilməsi.

“Əmək qanunvericiliyi” 

Proqram hər dərs 1,5 saat olmaqla 12 dərsdən ibarətdir. Əmək qanunvericiliyinin bütün mövzularını əhatə edir. Əmək qanunvericiliyi sahəsində çalışanların biliklərini təkmillşdirmək, eyni zamanda hər bir öz əmək hüququnu bilmək istəyənlər üçün çox səmərəli kursdur. Kursun proqramı 2011-ci ildən bugünədək təkmilləşdirilərək iştirakçılar üçün asan qavranılan və praktik olaraq əlverişli şəklə çatdırılmışdır. Təlimin formatına iştirakçıların xahişi nəzərə alınaraq dəyişiklik edilə bilər.

 

Mövzu 1. Əmək qanunvericiliyi haqqında ilkin anlayış.

Mövzu 2. Müqavilələr və sazişlər haqqında ümumi anlayış.

Mövzu 3. Əmək müqaviləsi.

Mövzu 4. İşçilərin əmək şəraiti.

Mövzu 5. İş vaxtının rejimi.

Mövzu 6. Əmək haqqı haqqında ümumi məlumat.

Mövzu 7. Məzuniyyət

Mövzu 8. Əmək və icra intizamı.

Mövzu 9. İşəgötürən və işçinin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti.

Mövzu 10. İşçilərin işdən azad edilməsi.

Mövzu 11. Əmək kitabçaları.

Mövzu 12. İcbarı tibbi müayinələr.

Mövzu 13. Ümumi mövzular

Kurs barədə

Kurslar üzrə qiymətlər
Kursun növü Dərsin müddəti Həftəlik dərs + danışıq klubu Hər mərhələnin davam etmə müddəti Aylıq ödəniş
Əmək Qanunvericiliyi - Qrup 2 90 Dəqiqə 2 Ay 6 dərs - 100 AZN
Əmək Qanunvericiliyi - Fərdi 2 90 Dəqiqə 2 Ay 6 dərs - 280 AZN
Əmək haqqının hesablanması - Qrup 2 90 Dəqiqə 1 Ay 6 dərs - 180 AZN
Əmək haqqının hesablanması - Fərdi 2 90 Dəqiqə 1 Ay 6 dərs - 280 AZN
HRM- İnsan resurslarının idarə edilməsi - Qrup AZN