Kurs barədə

İNSAN RESURSLARI (HR)

İnsan resurslarının idarə edilməsi üzrə praktiki biliklərin öyrədilməsi yolu ilə insan resurslarının müxtəlif sahələri üzrə peşəkarların hazırlanması.

Əhatə olunacaq mövzular: HR təliminə giriş HR- ın yaranma tarixi HR Menecerin əsas vəzifələri Əmək qanunuvericiliyi və kadr kargüzarlığı. HR mütəxəssisinin fəalliyətində hüquqi aspektlər. Əmək qanunvericiliyi sistemi. Əmək hüqquqi münasibətləri.İşçilərin şəxsi işləri. İşçi heyyətinin cədvəli. Tərtib olunma və düzəliş qaydaları. Əmək qanunvericiliyində müqavilənin yeri. Əmək və mülki müqavilənin əsas fərqləri və işlənmə qaydaları. Əmək müqaviləsinin bağlanma və düzəliş qaydaları. Başqa vəzifəyyə köçürülmə qaydaları.Sənədlışdirmənin əsas xüsusiyyətləri. İş saatlarının tətbigi və qeydiyyat qaydalalrı. İstirahət vaxtl , məzuniyyət anlayışı və növləri Tərəflərin əmək müqaviləsinə əsas olaraq maddi öhdəlikləri. Ayrı –ayrı kateqoriyalı işçillərin tənzimlənmə xüsusiyyətləri İşçilərin işə qəbul olunması,seçimi, və işə uyğunlaşdırılması Ənənəvi və qeyri-ənənəvi işə götürmə üsulları Seçim üsulları ( müsahibə ,anket sorğuları, bioqrafik anket. Qiymətlndirmə çalışmaları Psixoloji testlər və sınaqlar. İşə götürmənin və seçimin hüquqi aspektləri.

Kurs barədə

Kurslar üzrə qiymətlər
Kursun növü Dərsin müddəti Həftəlik dərs Davam etmə müddəti Qiymət
Qrup 90 Dəqiqə 2 1 Ay 160 AZN
Fərdi 90 Dəqiqə 2 1 Ay 260 AZN