Kurs barədə

1C Proqramı

1C: MÜHASIBAT” ISTƏNILƏN ILKIN SƏNƏD HAZIRLIĞINI AVTOMATLAŞDIRDIRILMASI

“1C: MÜHASIBAT” ISTƏNILƏN ILKIN SƏNƏD HAZIRLIĞINI AVTOMATLAŞDIRDIRILMASI Ödəniş tapşırıqları və digər bank sənədləri; Ödəniş hesabları; Qaimələr; Hesab-fakturalar; Kassa mədaxil və məxaric orderləri; Avans hesabları; Etibarnamə və digər sənədlər. Məişət əməliyyatlatlarının mühasibat uçotunda tam əks olunması, Əməliyyatların əllə daxil edilməsini rahatlaşdırılması, Tipik əməliyyatlardan istifadə, İlkin sənədlərin (qaimə, tələbnamə, kassa orderləri və s.) avtomatlaşdırılması, Amortizasiya, valyuta məzənnəsi dəyişiklikləri, maliyyə nəticələrinin avtomatik hesablanması, Aylığın bağlanması əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması.

Kurs barədə

Kurslar üzrə qiymətlər
Kursun növü Dərsin müddəti Həftəlik dərs Davam etmə müddəti Qiymət
Qrup 90 Dəqiqə 2 1 Ay 90 AZN
Fərdi 90 Dəqiqə 2 1 Ay 160 AZN