Kompüter və IT xidmətləri

         

Kursun adı

Davam Etmə Müddəti

Həftəlik dərs

 Qiymət  / AZN

             

Qrupun tərkibi

ay

saat

Dərs

rdi

Qrup

Sayı

3D Max

2

24

3

179

99

2-3

ArchiCad

2

24

3

159

99

2-3

Auto Cad

2

24

3

159

99

2-3

Corel Draw

2

24

3

99

69

2-4

Adobe Photoshop

2

18

3

99

69

2-4

CSS

1

12

3

209

109

2-4

Delphi

2

24

3

209

129

2-4

Pascal

2

24

3

209

129

2-4

HTML

1

12

3

209

109

2-4

Java Script

1

12

3

209

109

2-4

MS Office proqramları

3

36

3

99

59

2-4

PHP / MySQL

3

36

3

259

159

2-4

Web Dizayn

3

36

3

209

109

3-4

Java Proqramlaşdırma dilinin əsasları

2

32

4

809

309

3-6

Java Proqramlaşdırma dili bazasında proqramlaşdırma işi

1

20

5

809

309

3-6

Java Web Proqramlaşdırma

1

16

4

709

309

3-6

IT (İnformasiya Texnologiyaları) 

3

30

3

209

119

3-5

Onlayn English Test